Ako si správne poistiť svoje bývanie?

Nehnuteľnosti, ktoré vlastníme majú hodnotu desiatky, mnohokrát až stovky tisíc eur. Zvyčajne nás ich nadobudnutie stojí všetky naše úspory a vo väčšine prípadov sa musíme aj zadlžiť na pomerne dlhé obdobie. Aby sme pri nečakaných udalostiach neprišli o strechu nad hlavou, a zároveň aj o mnoho peňazí, je nevyhnutné, aby sme mali našu nehnuteľnosť kvalitne poistenú.

Príroda je stále viac a viac nevyspytateľná a večerné správy bývajú často plné príbehov ľudí, ktorí prišli o svoj domov kvôli vlastnej alebo cudzej nedbalosti, od skratovanej zásuvky až po výbuch plynovodu. Preto platiť pár eur ročne za to, že môžeme v pokoji spávať, pretože v prípade, že by niečo také nastalo sa o nás niekto postará a preplatí nám vzniknutú škodu, je podľa nás veľmi výhodné.

Na to, aby naša nehnuteľnosť bola poistená kvalitne je dôležité mať zmluvu nastavenú komplexne.

To znamená mať poistenú:

  • nehnuteľnosť,
  • domácnosť,
  • zodpovednosť za škodu,
  • ale aj správne nastavený rozsah krytia.

Bohužiaľ väčšina zmlúv nie je nastavená adekvátne a ľudia tak podstupujú riziko, že aj keď sa niečo stane, peniaze z poisťovne im nebudú vyplatené.

Prečo je dôležité mať dojednané všetky 3 poistenia?

Najčastejšou poistnou udalosťou je požiar. Predstavte si, že zabudnete vypnúť žehličku a vyhoríte. Požiar poškodí vašu nehnuteľnosť, čiže podlahy, okná atď. Takisto, ale zničí všetko vybavenie, s ktorým príde do kontaktu. Ak bývate v byte a máte susedov, môže sa stať, že požiar poškodí napr. aj vodovodné potrubie, čím spôsobíte škodu aj susedom, pretože ich môžete vytopiť.

  • Poistenie nehnuteľnosti znamená, že máme poistené v podstate všetko, čo je pevne spojené s nehnuteľnosťou. Napr. múry, podlahy, okná, sanita, vstavené skrine, atď.
  • Poistenie domácnosti naopak chráni vybavenie našej nehnuteľnosti. Zahŕňa napr. nábytok, spotrebiče, elektroniku, cennosti a v niektorých prípadoch to môžu byť dokonca aj domáce zvieratá.
  • Poistenie zodpovednosti slúži na preplatenie škody, ktorú spôsobíme tretím osobám. Môže to byť škoda na živote zdraví alebo na veci, za ktorú zodpovedáme z dôvodu vlastníctva, nájmu alebo držby nehnuteľnosti.

Keďže nikdy nevieme predvídať neočakávané situácie a všetky škody na nehnuteľnosti vedia byť finančne veľmi náročné, je ideálne mať poistenie nastavené komplexne.

Ďalšia vec, na ktorú si pri poistení nehnuteľnosti treba dať pozor je poistná suma, čiže výška krytia, ktorú máme dojednanú. Keďže ceny bytov a domov v poslednej dobe rástli je nevyhnutné raz za čas aktualizovať výšku krytia na našej nehnuteľnosti. V prípade, že to neurobíme môže dôjsť k podpoisteniu a ak nastane poistná udalosť, poisťovňa má právo krátiť nám poistné plnenie. Inak povedané, za to, že sme neboli poistení na dostatočnú sumu nám vyplatí menej peňazí. Preto treba poistenie nehnuteľnosti pravidelne aktualizovať a prispôsobovať súčasnej hodnote nehnuteľnosti.

Pri poistení nehnuteľnosti by sme takisto ako pri životnom poistení odporúčali vyberať poisťovňu skôr na základe kvality ako ceny. Keďže poistenie je prísľub, je dobré ak sa môžete spoľahnúť na toho, kto vám sľubuje, že sa o vás postará. Preto odporúčame vyhnúť sa poisťovniam, ktoré sa snažia zaujať nízkou cenou, no v prípade poistnej udalosti môžu robiť problémy pri vyplatení poistného plnenia.

Ak svoju nehnuteľnosť ešte nemáš poistnú, určite nás kontaktuj a my ti pomôžeme nastaviť poistenie kvalitne a takisto s tebou vyberieme poisťovňu, na ktorú sa môžeš spoľahnúť.

Ak poistenie máš, pomôžeme ti zmluvu skontrolovať a v prípade potreby ju môžeme aktualizovať, aby obsahovala všetko potrebné, a aby bola nastavená na správnu sumu.

Neváhaj preto využiť našu bezplatnú a nezáväznú konzultáciu!

Author image

O autorovi

Ondrej Broska

Ondrej je zakladateľom a zároveň riaditeľom spoločnosti poskytujúcej finančné sprostredkovanie, ktorá vzdeláva ľudí v tom, ako správne pracovať so svojimi peniazmi. Je taktiež spoluzakladateľom Findemy.

Kontaktuj autora