Pravda o životnom poistení

Každý z nás je zvyknutý na určitý životný štandard a má sny a ciele, ktoré si do budúcna chce splniť. Obe tieto veci sú závislé od nášho príjmu. Bohužiaľ môžu nastať neočakávané udalosti, ktoré vedia náš príjem negatívne ovplyvniť a tým pádom nám znemožnia udržať si životný štandard, splniť si svoje ciele a niekedy nás vedia dostať do vážnych finančných problémov. Preto je veľmi dôležité mať svoj príjem proti takýmto udalostiam zabezpečený.

Na zabezpečenie svojho príjmu slúži životné poistenie.

Ak by nastala udalosť, ktorá nám znemožní pracovať, či už krátkodobo alebo dlhodobo, správne nastavené poistenie nám vie poskytnúť dostatok peňazí na to, aby sme si životný štandard udržali a nedostali sa do finančných problémov.

Ukážme si to na konkrétnom príklade.

Predstavme si, že máš čistý príjem je 1000€/mes. Pri neočakávaných udalostiach, ktoré sú zväčša vážnejší úraz alebo ochorenie, môžeš o časť svojho príjmu prísť. Tento výpadok môže byť dočasný alebo trvalý. V prípade, že by si nemohol pracovať dočasne, tvoj príjem by pri PNke klesol na 743 €/mes. Pri trvalom výpadku príjmu by ti príjem pri 40% invalidite klesol na 300€/mes. a pri úplnej invalidite, kde už by si pravdepodobne nemohol vôbec pracovať, by ti príjem klesol na 500€/mes. V prípade, že by sa stalo to najhoršie, prídeš o celý svoj príjem, čo môže pozostalým spôsobiť problémy. Hlavne ak máš záväzky alebo je od teba niekto ekonomicky závislý.

Časť zo svojho príjmu potrebuješ na zabezpečenie svojho životného štandardu, ako strecha nad hlavou, jedlo a iné nevyhnutné potreby pre život. Pri krátkodobom výpadku príjmu by si v našom príklade bol v poriadku, pri dlhodobom výpadku by si sa však dostal do existenčných finančných problémov. V prípade, že si chceš v živote plniť aj svoje sny a ciele ako lepšie bývanie, dovolenky, autá atď., už krátkodobý výpadok tvojho príjmu na ne môže mať výrazný vplyv. Práve preto odporúčame príjem zabezpečiť formou životného poistenia.

Najdôležitejšie je mať poistenie naozaj správne nastavené, pretože od toho závisí v akom prípade a akú sumu dostaneme z poisťovne, keď to budeme potrebovať. V dobrom zabezpečení príjmu by mali byť kryté hlavne tzv. “veľké riziká” čiže udalosti, ktoré keď nastanú dokážu výrazne ovplyvniť náš príjem. Sú to hlavne: vážne úrazy a ich následky, kritické ochorenia, invalidita, práceneschopnosť a ak máme akékoľvek záväzky alebo je od nás niekto ekonomicky závislý tak je to aj poistenie úmrtia.

Na to, aby životné poistenie dostatočne krylo náš príjem, mala by jeho výška byť niekde okolo 5% z nášho príjmu.

Veľmi dôležitý je takisto výber poisťovne. Keďže poistenie je v podstate prísľub toho, že ak sa nám niečo stane, niekto nám poskytne finančnú pomoc, je dôležité správne vybrať toho, kto nám tento prísľub dáva. Na trhu je veľké množstvo poisťovní, niektoré sú dôveryhodné a naozaj proklientské, iné častokrát klienta zavádzajú resp. keď sa niečo stane, snažia sa z toho vykrútiť. Preto neodporúčame poistenie vyberať len na základe ceny.

Každý zodpovedný človek by mal mať kvalitne nastavené životné poistenie a tým pádom zabezpečený svoj príjem. Keďže každý z nás je iný, je dôležité individuálne a správne nastaviť poistné krytie, a zároveň ho porovnať v relevantných poisťovniach.

Ak využiješ našu bezplatnú konzultáciu, všetko toto vieme urobiť za teba a ušetríme ti tak množstvo času a starostí, a v prípade záujmu ti zodpovieme aj na všetky tvoje otázky.

Author image

O autorovi

Ondrej Broska

Ondrej je zakladateľom a zároveň riaditeľom spoločnosti poskytujúcej finančné sprostredkovanie, ktorá vzdeláva ľudí v tom, ako správne pracovať so svojimi peniazmi. Je taktiež spoluzakladateľom Findemy.

Kontaktuj autora