Ako si nastaviť tretí pilier?

Načo je dobré mať Tretí pilier?

Štátny dôchodkový systém nestíha a je všeobecne známe, že kto sa na svoj dôchodok nepripraví, bude nútený si na ňom výrazne znížiť svoj životný štandard. Ak chceme dosiahnuť vyššiu kvalitu života na dôchodku, nemali by sme sa spoliehať len na štátny dôchodok zo Sociálnej poisťovne, ale na vlastné možnosti. Jednou z takých možností, ako si na dôchodku finančne prilepšiť je aj sporenie v treťom pilieri, vďaka ktorému môžeme mať doplnkový príjem v starobe.

Tretí pilier je v podstate dobrovoľné investičné sporenie, ktoré je dedičné a má 2 veľké výhody:

  • Prvou a zároveň najväčšou výhodou je, že na 3. pilier nám môže prispievať náš zamestnávateľ. Máme tak možnosť pravidelne na náš dôchodkový účet dostávať peniaze zadarmo. Príspevok poskytujú skôr väčší zamestnávatelia ako benefit svojim zamestnancom a je zväčša vo výške 1 – 3% z hrubej mzdy zamestnanca. Ak je tvoja hrubá mzda 1000€ a zamestnávateľ ti na 3. pilier prispieva 2% z hrubej mzdy, čo predstavuje 20€/mes. za 30 rokov môžeš mať na 3 pilieri 7 200€. Tento majetok vieš získať bez toho, aby si zaplatil čo i len euro. Preto by sa mal každý zamestnanec určite informovať, či má nárok na takýto benefit. V prípade, že áno, treba zistiť za akých podmienok príspevok môže dostať. Väčšinou to záleží od počtu odpracovaných rokov, typu profesie a aj toho, či je zamestnanec ochotný si prispievať do 3. piliera takú istú mesačnú sumu ako mu prispieva zamestnávateľ.
  • Druhá výhoda Tretieho piliera je spojená s príspevkami, ktoré doň platíme sami, mimo príspevkov zamestnávateľa. Môžeme na ne každý rok požiadať o daňovú úľavu. Vieme tak ušetriť na dani a získať 19% z našich vkladov naspäť. Pri plnej výške úľavy, ktorá je maximálne zo sumy 180€ ročne, čo je príspevok 15€ mesačne, je daňová úľava 34,2€ ročne. Sú to peniaze, ktoré dostaneme zo štátu v podstate zadarmo.

Tretí pilier je dobrovoľný a môžeme si ho založiť aj bez toho, aby nám doň prispieval zamestnávateľ. Výšku príspevkov si môžeme ľubovoľne prispôsobovať, čiže tam nie je povinný príspevok. Môžeme teda meniť výšku vkladov, prerušiť sporenie bez sankcií, poprípade vložiť väčšiu jednorazovú investíciu.

Nevýhodou 3. piliera je však to, že k svojim peniazom sa vieme dostať až po 10 rokoch sporenia. Čiže ak si chceme z 3 piliera vybrať peniaze, musíme čakať 10 rokov a ak tak urobíme, na ďalší výber musíme čakať ďalších 10 rokov. Vybrať takto dokážeme len naše príspevky. Príspevky od zamestnávateľa a výber celého 3. piliera je na zmluvách od r. 2014 možný až v dôchodkovom veku.

Ak nám zamestnávateľ neprispieva, je veľmi diskutabilné či sa 3. pilier oplatí, pretože môžeme využiť investičné sporenie priamo do fondov, kde máme omnoho väčšiu flexibilitu našich peňazí a tiež máme na výber väčšie množstvo investičných stratégií.

V 3. pilieri sa peniaze nesporia, ale investujú, preto je extrémne dôležité mať správne nastavenú investičnú stratégiu, aby sa nám peniaze neznehodnotili, ale naopak aby sme minimálne porazili infláciu, a teda udržali kúpnu silu peňazí v čase. Ak totiž máme zle zvolené fondy, môže sa stať, že nám 3 pilier zarobí oveľa menej ako by mal, alebo v tom horšom prípade môžeme tesne pred výplatou 3. piliera prísť o značnú časť našich peňazí.

Ako si vybrať správny typ Tretieho piliera?

V 3. pilieri si účastníci sporia resp. investujú do štyroch typov fondov

  • konzervatívny,
  • vyvážený,
  • rastový,
  • indexový.

Z týchto fondov si môžu vybrať jeden alebo kombináciu dvoch fondov.

Aký rozdiel v konečnej sume vedia spraviť zle zvolené fondy si ukážeme na nasledujúcom príklade.

Dajme tomu, že ti zamestnávateľ prispieva do 3. piliera 30€ mesačne a tú istú sumu si mesačne vkladáš aj ty. V prípade, že máš zvolený dlhopisový fond bude hodnota tvojho účtu po 30 rokoch cca. 29 000€. Ak by si hneď od začiatku mal zvolené indexové fondy, predpokladaná hodnota tvojho účtu po 30 rokoch bude 73 000€. Tento obrovský rozdiel vie spôsobiť zle zvolená stratégia v 3. pilieri. Našťastie sa dá kedykoľvek bezplatne zmeniť, preto ak si nie si istý, môžeš si nechať stratégiu od nás skontrolovať.

Tretí pilier vie výrazne ovplyvniť náš životný štandard na dôchodku. Preto je dôležité správne sa rozhodnúť, či si ho zriadiť alebo nie, a takisto vhodne nastaviť investičnú stratégiu. Odporúčame ti využiť našu nezáväznú konzultáciu, kde ti so všetkým vieme bezplatne pomôcť.

Author image

O autorovi

Ondrej Broska

Ondrej je zakladateľom a zároveň riaditeľom spoločnosti poskytujúcej finančné sprostredkovanie, ktorá vzdeláva ľudí v tom, ako správne pracovať so svojimi peniazmi. Je taktiež spoluzakladateľom Findemy.

Kontaktuj autora